Kresby jako součást přání, pozvánky, atd.

Kresby jako součást přání, pozvánky, atd.

Námět - libovolný.

Kresba - libovolná technika (fixy, pastelky, atd.).

Formát - libovolný.

Cena dle pracnosti a počtu kusů.